מציאות מדומה-משטחי הקרנה אינטראקטיבים

משטחי הקרנה אינטראקטיביים – “מציאות מדומה”
משטחי הקרנה אינטראקטיביים היוצרים סביבה משתנה של שינוי תצוגה וצליל ביחס לשינוי תנועותיו של המשתמש. קיימות מספר מערכות של “מציאות מדומה”

Showing all 12 results