פעילות בתנועה עם פיטלייט

פעילות בתנועה עם פיטלייט

המערכת המהפכנית "פיטלייט" מכילה נורות לד אלחוטיות המגיבות למגע ותנועה בנקודות חיתוך קרני האור ומספקות משוב נתונים של המשתמש בזמן אמת. ניידותה וגמישותה של המערכת מאפשרת מגוון תרגילים אינסופי המותאם לכל משתמש.

"הפיטלייט" מתאים גם לבעלי מוגבלויות שמעוניינים לשפר ביצועיים מוטוריים, קוגניטיביים ובו זמנית להשתעשע בפעילות מהנה.

המערכת יוצרת מוטיבציה המעודדת פעילות גופנית המועילה לבריאות.