ג’יירולייט – אימון גלגל תנופה

ג’ירולייט היא מערכת אימון גלגל תנופה. אימון גלגל תנופה הוא חידוש שעולה ביעילותו על אימון המשקולות הרגיל. האימון מתבסס על השימוש באינרציה  של הגלגל תנופה ולא רק על כוח הכבידה. ביכולתו להפיק התנגדות אופטימלית וליצור אפשרות לתרגולים אקסצנטריים. כמו כן, במסגרת האימון ניתן לבצע תרגילים רבים באמצעות מכשיר אחד בלבד ולשפר את הכוח באופן מהיר, חדשני ויעיל ביותר.

Scroll to Top